Harry Potter

HP.jpg

Vi har börjat läsa Harry Potter på kvällarna, till Violas stora förtjusning! Hon har ju lärt sig läsa men än så länge handlar det ju inte om några större textmängder.

Viola läser sina böcker, men sen vill hon gärna bli läst för från mer spännande böcker. Gilbert läser ju på ett helt annat sätt och det gör henne en smula frustrerad.

Bara ett kapitel till är hennes standardkommentar numera...