Sandberg Wallpapers trendrapport

ss16.jpg

Tapetföretaget Sandberg har släppt sin senaste trendrapport där man identifierar fyra olika inredningstyper - sökaren, samlaren, odlaren och upptäckaren! Ofta lutar man lite mer åt någon av dessa även om man naturligtvis kan ha drag av flera samtidigt.

Ska jag definiera mig själv landar jag någonstans i skärningspunkten mellan odlaren (naturinslag), sökaren (harmoni) och upptäckaren (kontraster). Den treenigheten passar mig väldigt bra!

Samlaren har jag väldigt svårt att förlika mig med - i alla fall i någon större utsträckning. Jag har behov av ett lugn i mitt hem och det beror säkert på att jag är verksam inom en hetsig bransch och dessutom kommer från en familj där det samlats lite för mycket av precis allt. 

Jag trivs inte alls när huset svämmar över och för en ständig kamp mot pyttlarna som kommer med att jag har familj. 

Vad har ni för profil?

(bild från Sandberg)