Och vinnarna är...

love.jpg

Nu har jag dragit fem fina läsare som svarat rätt i tävlingen om lyxiga chokladaskar från Anthon Berg. Svaret på frågan var 27,5 procent - så mycket ökade männens oxcytocin-halt i blodet när de var generösa.

Grattis ni fem får choklad från Anthon Berg!

Sofie Rosenlund i Katrineholm

Marika Holm i Östersund

Susanne Strålfors i Sundbyberg

Pernilla Hörup i Lund

Ellen Britz i Stockholm

PS Vinnarna meddelas också via mejl med detaljer kring själva leveransen!

Förtydligande: Mejlet kommer inte att komma från mig utan från representanter för Anthon Berg själva.