Jag gillar inte undanflykter

Inga barn ska behöva komma i kläm för att vuxna väljer att titta bort. Varje dag far barn illa för att föräldrar, grannar, lärare, rektorer, släktingar, kommuner etc struntar i att ta ansvar. Barnmisshandel, mobbing, sexuella trakasserier och bristande stöd för de som har funktionsnedsättningar - det finns mängder av viktiga områden där vuxna struntar i att göra något.

Unicefs kampanj sätter fingret på detta och för mig, som förälder till ett barn med annorlunda utseende, är det här extra viktigt att uppmärksamma.

Våga vara "jobbiga" och ifrågasätta och framförallt våga prata om det som är svårt och jobbigt. Vi ska inte inbilla oss att det inte finns eller att det inte kan drabba oss bara för att vi sticker huvudet i sanden.

Gå in på Facebook och stötta kampanjen och sprid den vidare!