Konsten att prata förbi varandra

Mathias tog med Viola till BVC i dag för en 18-månaderskontroll. Följande samtal utspelade sig:

"Hur är det med språket. Kan hon åtta ord? Och då räknas även ord som bara ni kan förstå", frågar BVC-tanten. 

"Hon har redan börjat med treordsmeningar", svarar Mathias uppriktigt. 

"Men kan hon åtta ord?", envisas BVC-tanten.

"Det blir ju väldigt begränsat att prata treordsmeningar med ett ordförråd på bara åtta ord.... så, JA hon kan mer än åtta ord", säger min nu mycket förvånade man.