Skakande

Jordbävningen, tsunamin och nu kärnkraftskrisen i Japan är svårt att värja sig emot och nästan omöjligt att ta in. Så mycket hemskheter på en och samma gång. Man undrar var det ska sluta?

Jag var med om en jordbävning när jag bodde i Kalifornien för många år sedan. Det var en märklig händelse där möblerna skakade och vi som kom från andra länder darrade. Men amerikanarna ryckte lite på axlarna och konstaterade bara att det var "a small one" (5,4 på Richterskalan) och pekade på zickzack-mönstret i asfalten i gatan från "the big earthquake 1987" som nådde 6 och knäckte både hus och gator i "min" stad. Lite möbler som rör sig - vad är väl det?

Jordbävningen i Japan uppmättes till 8,9 och experterna vet även att det kommer en ännu större, men inte när.

Creepy!