Blockerad

Lektion nummer ett i föräldraskolan. Lämna inte viktiga saker framme på bordet i en endaste liten sekund. Särskilt inte bankdosor som blockeras om en nyfiken liten typ pillar för mycket på dem.

"Aj, aj, aj", säger Viola och hytter med sitt lilla pekfinger när jag hittar den obrukbara dosan.

Någon har visst lärt sig snabbt!