Bättre skydd

Å andra sidan - Viola har från väldigt späd ålder utsatts för dagisbaciller på ett helt annat sätt än Gilbert gjorde innan dagisstarten. Med ett äldre syskon är det oundvikligt att inte exponeras. Gilbert var knappt snuvig innan han började dagis. Viola däremot har både snorat och haft vinterkräksjuka. Kanske hjälper det. Jag hoppas i alla fall.

Please!