Den är faktiskt väldigt död

Gräset har vuxit hysteriskt medan hantisarna rivit i vårt hus. Dagens enda måste var därför en gräsklippning och upplockning av ungefär 500 äpplen (hytter med näven åt de superfertila äppelträden som ska beskäras HÅRT i höst). När Mathias startade gräsklipparen hostade den till och sen hördes ett förfärat skrik. "Är den sönder?", undrar jag.

"Nej, men en stor padda flög ut ur gräsklipparen", svarar mannen och pekar på en stendöd Herr Padda, som uppenbarligen byggt bo under vår gräsklippare sedan sist och nu dött en våldsam död. Ögonen är uppspärrade av skräck och hans stackars små paddben spretar åt alla håll.

Herregud!