Och NCS-koden för ärgad koppar är...

Vilken NCS-kod har betongplattor, ärgad koppar och klorofyllgrönska? Inom vilka kulörtoner ligger den traditionella herrgårdsgula färgfamiljen? Hur många steg i svärta och i kulörthet ändrar sig en blå kulör då den kommer upp på fasad? Det är frågor som mina kursdeltagare ska kunna svara på efter en tredagars kurs i exteriör färgsättning.

Åter i Norrköping efter en intensiv och rolig kursvecka uppe i Stockholm. Jag håller kurser för blivande färgsättare i NCS Colours regi och har denna vecka gett sista delkursen, "Exteriör färgsättning", för de som utbildar sig till diplomerad färgrådgivare. Fantastiskt givande och kul att leda en grupp färgälskare med massor av färgkompetens och erfarenhet från så skilda områden. Nästa vecka gör jag om det. Fast då i Göteborg och med en ny grupp deltagare.

Men först vila och ladda batterierna. Njuta av den solens starkt gula energi grävandes i rabatterna. Min favoritplats för att koppla bort och bara vara.  

Färgsättningsuppgift dag tre: Tre färgsättnigsförslag för 1920-talshus.

Färgsättningsuppgift dag tre: Tre färgsättnigsförslag för 1920-talshus.

Övningsområde för att mäta in fasadkulörer i Stockholm, färgrika Sankt Eriksområdet.

Övningsområde för att mäta in fasadkulörer i Stockholm, färgrika Sankt Eriksområdet.

Övning i att skapa färgkombinationer för fasad, sockel och snickerier.

Övning i att skapa färgkombinationer för fasad, sockel och snickerier.

Vad färgkoden för ärgad koppar är? Den ligger kring NCS S 3020-G10Y. Kan vara bra att veta när man har ett stort koppartak att ta hänsyn till. Eller bara som en knasig sak att stoltsera med nästa gång du är på middag och saknar samtalsämne!